TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Znaki przeciwpożarowe


 

 

Mój Dom Bis - znaki ochrony ppoż. wg PN-EN ISO 7010

 

  • ZNAKI OCHRONY PPOŻ. wg PN-EN ISO 7010

ZP 01-16/ISO: znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej.

Dostępne rozmiary: 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 35 x 35, 50 x 50, 100 x 100 cm.

 

Znaczenie znaku:

 

ZP-01/ISO - Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej

ZP-02/ISO - Hydrant wewnętrzny

ZP-03/ISO - Gaśnica

ZP-04/ISO - Telefon alarmowania pożarowego

ZP-05/ISO - Alarm pożarowy

ZP-06/ISO - Drabina pożarowa

ZP-07/ISO - Bateria stałego urządzenia gaśniczego

ZP-08/ISO - Gaśnica przewoźna

ZP-09/ISO - Przenośna jednostka podawania piany

ZP-10/ISO - Aplikator mgły wodnej

ZP-11/ISO - Stała instalacja gaśnicza

ZP-12/ISO - Stała butla gaśnicza

ZP-13/ISO - Stacja zdalnego uwalniania

ZP-14/ISO - Działko gaśnicze

ZP-15/ISO - Koc gaśniczy

ZP-16/ISO - Drzwi ppoż.

 

 

  • Znaki ochrony ppoż. wg PN-92/N-01256/01

ZP 01-08: znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej, rozmiar 15 x 15 cm

 

  • ZNAKI TECHNICZNE ŚRODKÓW PPOŻ. wg PN-97/N-01256/04 ORAZ ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

ZP-09, 10, 13-20, 22, 23, 29, 59, 64, 66-70: rozmiar w cm 15 x 20; znak ppoż. wykonany na płycie

fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej.

ZP-11,12: rozmiar w cm 20 x 27; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub płycie pcv.

ZP-21: rozmiar w cm 20 x 20; znak ppoż. wykonany na płycie pcv, dostępne również rozmiary 35 x 35 cm, oraz 50 x 50 cm.

ZP 24-28: rozmiar w cm 15 x 15; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej, folii fotoluminescencyjnej lub płycie pcv.

ZP 30-58: rozmiar w cm 14 x 36; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.

ZP-60: rozmiar w cm 15 x 15; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.

ZP 61-63: rozmiar w cm 22,5 x 27,5; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.

ZP-65: rozmiar w cm 11 x 14; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.