TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Znaki ewakuacyjne


 

  • Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

Mój DoM Bis » Znaki ewakuacyjne 2

 

Znaki ewakuacyjne wykonane na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej w następujących rozmiarach:

ZE-01/ISO, ZE-04/ISO, ZE-09-34/ISO: dostępne rozmiary - 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 35 x 35, 50 x 50, 100 x 100 cm.

ZE-02/-03/ISO, ZE-05-08/ISO, ZE-41-44/ISO:  dostępne rozmiary - 10 x 20, 15 x 30, 20 x 40, 35 x 70, 50 x 100, 100 x 200 cm.

 

ZE-01/ISO - Pierwsza pomoc medyczna

ZE-04/ISO - Telefon alarmowy

ZE-09/ISO - Pchać z lewej, aby otworzyć

ZE-09/2/ISO - Pchać z prawej, aby otworzyć

ZE-10/ISO - Ciągnąć z lewej strony, aby otworzyć

ZE-10//2/ISO - Ciągnąć z prawej strony, aby otworzyć

ZE-11/ISO - Prysznic do przemywania oczu

ZE-12/ISO - Prysznic bezpieczeństwa

ZE-13/ISO - Nosze

ZE-14/ISO - System detekcji obecności i położenia

fotelika dziecięcego

ZE-15/ISO - Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)

ZE-16/ISO - Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)

ZE-17/ISO - Stłuc aby uzyskać dostęp

ZE-18/ISO - Przesunąć w prawo aby otworzyć

ZE-18/2/ISO - Przesunąć w lewo aby otworzyć

ZE-19/ISO - Przekręcić w lewo, aby otworzyć

ZE-18/2/ISO - Przekręcić w prawo, aby otworzyć

ZE-20/ISO - Przycisk awaryjnego zatrzymania

ZE-21/ISO - Okno ratunkowe

ZE-22/ISO - Lekarz

ZE-23/ISO - Miejsce zbiórki do ewakuacji

ZE-24/ISO - Miejsce zbiórki dla inwalidów

ZE-25/ISO - Defibrylator (AED)

ZE-26/ISO - Woda zdatna do picia

ZE-27/ISO - Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną

ZE-28/ISO - Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka skośna

ZE-29/ISO - Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka prosta

ZE-30/ISO - Drabina ewakuacyjna

ZE-31/ISO - Resuscytator tlenu

ZE-32/ISO - Maska ucieczkowa

ZE-33/ISO - Torba medyczna

ZE-34/ISO - Krzesło ewakuacyjne

ZE-02-03,05-08,41-44/ISO - Znak łączony,

wyjście ewakuacyjne ze strzałką

 

  • Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

 

Mój DoM Bis » Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne wykonane na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej

w następujących rozmiarach:

ZE-01, 46: rozmiar 20 x 40 cm

ZE-02, 03, 05-08, 19-22, 24, 27, 31-35: rozmiar 15 x 30 cm

ZE-04: rozmiar 10 x 30 cm

ZE-09, 10,13-18, 28, 29, 42, 47: rozmiar 15 x 15 cm

ZE-11, 12: rozmiar 5 x 15 cm

ZE-25, 26, 30, 36-38, 41, 43-45: rozmiar 15 x 20 cm

ZE-23: rozmiar 20 x 27 cm

ZE-39-40: rozmiar 7,5 x 15 cm

 

ZNAKI ATESTOWANE - orzeczenie CNBOP - świadectwo dopuszczenia do sprzedaży