TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Znaki elektryczne


 

  • Znaki elektryczne ostrzegawcze typ a wg PN-88/E-08501

Mój DoM Bis » Znaki elektryczne ostrzegawcze typ a wg PN-88/E-08501

 

ZEO/A 1-15: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku

 

  • Znaki elektryczne ostrzegawcze typ B wg PN-88/E-08501

Mój DoM Bis » Znaki elektryczne - Znaki elektryczne ostrzegawcze typ B

 

ZEO/B 1-15: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku.

 

  • Znaki elektryczne zakazu typ A wg PN-88/E-08501

Mój Dom Bis - Znaki elektryczne zakazu typ A

 

ZEZ/A 1-8: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku.

 

  • Znaki elektryczne zakazu typ B wg PN-88/E-08501

Mój Do Bis - Znaki elektryczne zakazu typ B

 

ZEZ/B 1-8: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku.

 

  • Znaki elektryczne nakazu typ A wg PN-88/E-08501

Mój Dom Bis - znaki elektryczne nakazu typ A

 

ZEN/A 1-12: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku

 

  • Znaki elektryczne nakazu typ B wg PN-88/E-08501

Mój Dom Bis - Znaki elektryczne nakazu typ B

 

ZEN/B 1-12: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku

 

  • Znaki elektryczne informacyjne typ A wg PN-88/E-08501

Mój Dom Bis - Znaki elektryczne informacyjne typ A

 

ZEI/A  1-17: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku.

 

  • Znaki elektryczne informacyjne typ B wg PN-88/E-08501

Mój Dom Bis - Znaki elektryczne informacyjne typ B

 

ZEI/B 1-17: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafika wykonana metodą sitodruku.