TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Znaki drogowe


Elementem pozwalającym na zapewnienie maksymalnie możliwego bezpieczeństwa kierowców na drogach są znaki motywowane - ostrzegawcze, informacyjne, zakazu i nakazu. Nie tylko ostrzegają o występujących zagrożeniach i motywują do zachowania większej ostrożności na trudniejszych odcinkach trasy (ostre zakręty, zmiana nawierzchni, przebiegająca zwierzyna). Poprzez wskazywanie ograniczenia prędkości nakłaniają również do dostosowaniu prędkości do panujących warunków. Przekazują też istotne informacje w którym kierunku należy jechać i pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa pieszych ostrzegając o przeznaczonych dla nich przejściach.

Jako sprzedawca i dostawca znaków drogowych jesteśmy świadomi jak ważną rolę pełnią znaki motywowane w zachowaniu porządku w przestrzeni dla kierowców i pieszych. Dlatego proponujemy artykuły solidnie wykonane i odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wiemy, że jak zostaną umieszczone w terenie, powinny nieprzerwanie służyć przez długi czas. Co więcej, ich zgodność z normami prawnymi jest poświadczona odpowiednimi certyfikatami.

Znaki motywowane


  • Znaki drogowe ostrzegawcze (A)

Mój DoM Bis »  Znaki drogowe ostrzegawcza (A)

 

Znaki drogowe ostrzegawcze (A): - dostępne wielkości (długość boku) 750 mm, 900 mm, 1050 mm lub 1200 mm
- rodzaj folii: I lub II generacji

 

  • Znaki drogowe zakazu (B)

Mój Dom Bis - Znaki drogowe zakazu

 

Znaki drogowe zakazu (B):
-dostępne wielkości (średnica) 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm -rodzaj folii: I lub II generacji

W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu II. 
Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.

 

  • Znaki drogowe nakazu (C)

 

Mój Dom Bis - Znaki drogowe nakazu (C)

 

Znaki drogowe nakazu (C):
-dostępne wielkości (średnica) 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm -rodzaj folii: I lub II generacji
 

  • Znaki drogowe informacyjne (D)

 

Mój Dom Bis - Znaki drogowe informacyjne (D)

 

Znaki drogowe informacyjne (D):
-dostępne wielkości 600x600 mm, 900x900 mm, 1200x1200 mm, 600x750 mm, 900x1125 mm, 1200x1500 mm, 900x600 mm, 1200x530 mm, 900x420 mm w zależności od znaku -rodzaj folii: I lub II generacji

Znaki posiadają oznakowanie CE.

Wszystkie materiały użyte do produkcji znaków posiadają atesty i certyfi katy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12899-1 , które gwarantują jego najwyższą jakość.Do produkcji lic znaków wszystkich generacji używana jest wyłącznie folia odblaskowa z certyfi katem CE – na powierzchni folii (lica znaku) znajduje się znak wodny „CE”. Podkłady znaków wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszony metodą malowania proszkowego.