TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Budowlane tablice informacyjne


 

Mój DoM Bis » Budowlane tablice informacyjne

 

Kiedy przechadzamy się w przestrzeni miejskiej, naszą uwagę niejednokrotnie zwracają żółte plansze umieszczone w pobliżu placu robót. Jest to obowiązkowe wyposażenie terenu, na którym odbywają się prace konstrukcyjne lub remontowe, szczególnie te potencjalnie niebezpieczne. Jeśli interesuje nas, jaki obiekt jest aktualnie wznoszony, burzony lub rekonstruowany, to właśnie budowlane tablice informacyjne i ogłoszenia mają za zadanie udzielić nam wszelkich informacji o przeprowadzanych robotach.

 

Wymogi dotyczące znaków budowlanych

 

Przepisy prawa budowlanego, które znajdziemy w polskim Dzienniku Ustaw, określają formę przekazu oraz treść, które powinny znaleźć się na tego typu planszach. Zgodnie z aktualnie obowiązującym aktem tablice informacyjne budowlane muszą być wykonywane ze sztywnej, prostokątnej płyty koloru żółtego, a umieszczone na nich napisy powinny być czarne. Płytę umieszcza się w widocznym miejscu od strony dojazdu lub drogi publicznej, na wysokości bez trudu umożliwiającej jej odczytanie. Ogłoszenie spełnia swoją rolę do czasu zakończenia robót.

To kierownik robót odpowiedzialny jest za umiejscowienie tego znaku w przestrzeni publicznej. Zaniedbanie tej kwestii może skutkować określonymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

 

Co zawierają tablice budowlane informacyjne?

 

Na żółtych planszach znajdziemy tylko najistotniejsze dane, podane w jasnej, zwięzłej formie. Nie są to jednak dowolne komunikaty – ustawa o prawie budowlanym precyzyjnie określa, jakie informacje powinny się znaleźć na tablicy, a jakie na ogłoszeniu.

Zgodnie z tym dokumentem tablica podaje do informacji publicznej:

- rodzaj i adres przeprowadzanych robót,

- datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia,

- nazwę organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrującego zgłoszenie,

- dane właściwego organu nadzoru,

- dane osobowe i kontaktowe inwestora,

- dane osobowe i kontaktowe kierownika robót.


Z kolei ogłoszenie wskazuje:

- przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót,

- maksymalną liczbę zatrudnionych w poszczególnych okresach pracowników,

- informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Rodzaje tablic informacyjnych

 

Mój Dom Bis oferuje cztery rodzaje tego produktu, które spełniają wymogi określane przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia.
 

BTI-1, BTI-1/2: rozmiar w cm 70 x 60, tablica z PCW koloru żółtego o grubości 0,8 mm (BTI-1) lub 0,6 mm (BTI-1/2),

grafika wykonana metodą sitodruku. Tablica zgodna z nowelizacją prawa budowlanego z 19 września 2020 r.

 

BTI-2, BTI-2/2: rozmiar w cm 70 x 90, tablica z PCW koloru żółtego o grubości 0,8 mm (BTI-2) lub 0,6 mm (BTI-2/2), grafika

wykonana metodą sitodruku. Tablica zgodna z nowelizacją prawa budowlanego z 19 września 2020 r.

 

BTI-4: rozmiar w cm 25 x 35, tablica z PCW koloru żółtego, grafika wykonana metodą sitodruku.

 

OGŁOSZENIE: rozmiar w cm 70 x 35, tablica z PCW koloru żółtego, grafika wykonana metodą sitodruku.

Tablica zgodna z nowelizacją prawa budowlanego z 19 września 2020 r.