TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Znaki ostrzegawcze ADR


 

Mój DoM Bis - Oferta » Znaki ostrzegawcze ADR

 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE ADR-1 -11: wykonane z folii samoprzylepnej, dostępne formaty 10 x 10 cm lub 30 x 30 cm.

 

ZNAKI ADR – ZNACZENIE:


ADR-1, 1.4, 1.5, 1.6: Substancje i przedmioty wybuchowe
ADR-2.1, 2.1.1: Gazy palne
ADR-2.2, 2.2.1: Gazy niepalne i nietrujące
ADR-2.3: Gazy trujące
ADR-3, 3.1: Materiały ciekłe zapalne
ADR-4.1: Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
ADR-4.2: Materiały samozapalne
ADR-4.3, 4.3.1: Materiały wytwarzające z zetknięciu z wodą gazy palne
ADR-5.1: Materiały utleniające
ADR-5.2, 5.2.1: Nadtlenki organiczne
ADR-6.1: Materiały trujące
ADR-6.2: Materiały zakaźne
ADR-7A: Materiały promieniotwórcze kategoria I
ADR-7B: Materiały promieniotwórcze kategoria II
ADR-7C: Materiały promieniotwórcze kategoria II
ADR-7E: Materiał rozszczepialny
ADR-8: Materiały żrące
ADR-9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
ADR-10: Materiał szkodliwy dla środowiska
ADR-11: Substancje o podwyższonej temperaturze