TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Budowlane tablice informacyjno-reklamowe


 

Mój DoM Bis » Budowlane tablice informacyjno-reklamowe

 

BTI-3: rozmiar w cm 70 x 120, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.10.2015r., Dz. U. z dnia 3. 11. 2015r. poz. 1775.

Tablica posiada miejsce (70 x 30) na kolorową reklamę twojej firmy: składu materiałów budowlanych, pracowni projektowej, firmy budowlanej, itp.