TABLICE
ZNAKI BHP, PPOŻ, INSTRUKCJE

Mój Dom Bis

PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Instrukcje BHP stanowiskowe i ppoż.


 

Mój DoM Bis » Instrukcje bhp stanowiskowe i ppoż.

 

Instrukcje przeciwpożarowe

1. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
2. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna
3. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
4. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla magazynów i składów gazów palnych
5.  Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych z materiałami niebezpiecznymi
6. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych
7. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych
8. Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży
9. Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (paliwo do silników diesla)
10. Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (benzyna)
11. Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
12. Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych
13. Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji dystrybucji gazu płynnego
14. Instrukcja sygnałów alarmowych
15. Instrukcja przeciwpożarowa dla archiwum
16. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka
17. Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym

 

Instrukcje BHP

18. Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
19. Sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach
20. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
21. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera
22. Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki
23. Instrukcja pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
24. Instrukcja ratowania osób porażonych prądem
25. Wykaz prac wzbronionych kobietom
26. Wykaz prac wzbronionych młodocianym
27. Instrukcja obsługi apteczki
28. Instrukcja ABC pierwszej pomocy (obrazkowo-tekstowa)
29. Organizacja pierwszej pomocy
30. Instrukcja przy obsłudze niszczarki dokumentów
31. Instrukcja w szkołach i placówkach publicznych
32. Instrukcja w warsztatach, laboratoriach, pracowniach, oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach publicznych
33. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zatrucia środkami ochrony roślin
34. Instrukcja postępowania w przypadku poparzenia kwasem lub ługiem
35. Instrukcja BHP w salach gimnastycznych i na boiskach w szkołach i placówkach publicznych
36. Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

 

Gastronomia i przemysł spożywczy

 

37. Instrukcja BHP dla pracowników placówek żywienia zbiorowego
38. Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach
39. Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
40. Instrukcja obsługi maszyny do mielenia mięsa – elektrowilka
41. Instrukcja obsługi patelni elektrycznej
42. Instrukcja obsługi obieraczki do ziemniaków
43. Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń
44. Instrukcja obsługi szaf chłodniczych
45. Instrukcja obsługi kuchni mikrofalowej
46. Instukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych
47. Instrukcja dla pracowników zatrudnionych w handlu art. spożywczymi
48. Instrukcja BHP w punktach małej gastronomii
49. Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności
50. Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do wędlin i sera
51. Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
52. Instrukcja dobrej praktyki higienicznej (GHP)
53. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
54. Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
55. Instrukcja transportu, przechowywania, mycia i dezynfekcji jaj konsumpcyjnych
56. Instrukcja higieny osobistej pracowników
57. Dobra praktyka produkcyjna (GMP)
58. Instrukcja postępowania pracowników w zakładzie z wdrożonym systemem kontroli wewnętrznej HACCP
59. Instrukcja sanitarna dla transportu żywności
60. Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposobu magazynowania
61. Instrukcja kotłów warzelnych
62. Instrukcja krajalnicy do pieczywa
63. Instrukcja stołu podgrzewczego
64. Instrukcja elektrycznego podgrzewacza wody
65. Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
66. Instrukcja BHP obsługi maszyn do zmywania naczyń
67. Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
68. Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (owady, insekty, gryzonie, ptaki)
69. Instrukcja sanitarna przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej mięsa i wyrobów z mięsa
70. Instrukcja weterynaryjna dla pomieszczeń, urządzeń oraz osób zatrudnionych w zakładach mięsnych
71. Instrukcja weterynaryjna pakowania, przechowywania i transportu świeżego mięsa
72. Instrukcja weterynaryjna przy produkcji mięsa drobiowego
73. Instrukcja weterynaryjna przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu, transporcie mleka oraz przetworów mlecznych
74. Instrukcja weterynaryjna dotycząca rzeźni i uboju zwierząt
75. Instrukcja weterynaryjna dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej
76. Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
77. Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
78. Instrukcja BHP w zakładach przetwarzających owoce i warzywa
79. Instrukcja BHP wyparzacza gastronomicznego
80. Instrukcja BHP przy obsłudze trzonu kuchennego gazowego
81. Instrukcja BHP przy obsłudze pakowaczki rolowej
82. Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika
83. Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego

Transport, magazynowanie

 

84. Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych (sztaplarek)
85. Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie
86. Instrukcja BHP dla pracownika transportu wewnętrznego w zakładzie
87. Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych
88. Instrukcja przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów
89 Instrukcja magazynowania i transportu butli z gazami technicznymi
90. Instukcja BHP na stanowisku hakowego
91. Instrukcja BHP dla magazynu smarów i olejów
92. Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów
93. Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania
94. Instrukcja BHP dla magazynów substancji i preparatów chemicznych
95. Instrukcja BHP przy składowaniu drewna 96. Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy

 

Budownictwo

 

97. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich i tynkarskich
98. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
99. Instrukcja BHP przy pracach ciesielskich
100. Instrukcja BHP obsługi wyciągarki budowlanej
101. Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu tynkarskiego
102. Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki tarczowej do cięcia asfaltu, kamienia, betonu, płytek  ceramicznych i metali
103. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach
104. Instrukcja sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
105. Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych
106. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej


Warsztaty

 

107. Instrukcja BHP przy obsłudze pras mechanicznych
108. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
109. Instrukcja BHP dla obsługi pras mimośrodowych
110. Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi (technicznymi)
111. Instrukcja BHP na stanowisku galwanizera
112. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza
113. Instrukcja BHP na stanowisku blacharza-lakiernika samochodowego
114. Instrukcja BHP dla wulkanizatora opon i dętek pojazdów mechanicznych
115. Instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych
116. Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego
117. Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
118. Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
119. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie elektrycznym
120. Instrukcja BHP przy obsłudze montażownicy do kół
121. Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi


Spawanie

 

122. Instrukcja BHP na stanowisku spawacza
123. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
124. Instrukcja BHP przy spawaniu łukiem elektrycznym
125. Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych

 

Obróbka metali

 

126. Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali
127. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek
128. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki
129. Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do obróbki metali
130. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki kolumnowej
131. Instrukcja BHP przy szlifierkach ściernicowych
132. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do płaszczyzn
133. Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych
134. Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy
135. Instrukcja BHP dla obsługi giętarki mechanicznej
136. Instrukcja BHP przy obsłudze krawędziarki
137. Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki do metalu
138. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do ostrzenia narzędzi
139. Instrukcja BHP przy obsłudze strugarek do metali
140. Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
141. Instrukcja BHP w odlewniach metali
142. Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
143. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym metal/drewno

 

Obróbka drewna

 

144. Instrukcja BHP pilarki tarczowej do drewna
145. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach stolarskich
146. Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna
147. Instrukcja BHP przy obsłudze pił taśmowych
148. Instrukcja BHP przy obsłudze frezarek do obróbki drewna
149. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do obróbki drewna
150. Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
151. Instrukcja BHP przy składowaniu drewna
152. Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
153. Instrukcja BHP przy obsłudze wielopiły
154. Instrukcja BHP przy obsłudze dłutownic
155. Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi wiertarki stołowej
156. Instrukcja BHP przy eksploatacji wiertarki stołowej
157. Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
158. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym metal/drewno

 

Obróbka tworzyw sztucznych, gumy, papieru

 

159. Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek
160. Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych
161. Instrukcja BHP przy produkcji wyrobów gumowych
162. Instrukcja BHP przy przetwórstwie tworzyw sztucznych
163. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium

 

Instalacje grzewcze, elektryczne, energetyka itp.

 

164. Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych c.o.
165. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem prądu elektrycznego
166. Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki
167. Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości
168. Instrukcja BHP przy obsłudze rozdzielni niskiego napięcia
169. Instrukcja eksploatacji urządzeń napędowych
170. Instrukcja przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej
171. Instrukcja dla kotłowni gazowych
172. Instrukcja dla kotłowni olejowych
173. Instrukcja przy eksploatacji elektromagnetycznej linii kablowej
174. Instrukcja przy eksploatacji turbozespołu
175. Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci do 1kV
176. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni olejowo-gazowych
177. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami
178. Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego powyżej 1kV
179. Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1kV
180. Instrukcja BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego (agregatu) z silnikiem spalinowym

 

Przemysł włókienniczy i odzieżowy

 

181. Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach
182. Instrukcja BHP przy prasowaniu żelazkiem
183. Instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
184. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
185. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn dziewiarskich
Inne 186. Instukcja obsługi gaśnicy śniegowej
187. Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej
188. Instrukcja użytkowania hydrantu wewnętrznego
189. Instrukcja BHP dla placówek handlowych
190. Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów
191. Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu art. przemysłowymi
192. Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fi skalnej
193. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektronicznego
194. Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich
195. Instrukcja sanitarna dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej
196. Instrukcja BHP przy produkcji, transporcie i obrocie wyrobów pirotechnicznych
197. Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego
198. Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
199. Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu śniegowego
200. Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich
201. Instrukcja BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie
202. Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
203. Instrukcja BHP przy obsłudze piły dwustronnej (dwupiły)
204. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny off setowej
205. Instrukcja BHP w oczyszczalni ścieków
206. Instukcja weterynaryjna dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
207. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
208. Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
209. Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu
210. Instukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
211. Instrukcja BHP przy obsłudze wozów asenizacyjnych
212. Instrukcja BHP dla myjni samochodowych
213. Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych